Πενσάκι επωνυχίων με λεπίδα 3 χιλιοστά.

Απολυμαίνεται και αποστειρώνεται σε όλων των ειδών τους αποστειρωτές και κλιβάνους.