με αφυδατωτική δράση,τοποθετείται ΠΡΙΝ το Primer-bonder σε όλη την ονυχαία πλάκα αποτρέποντας την εμφάνιση “Μούχλας” σε περίπτωση ανασήκωσης του υλικού.