Περιγραφή

Σκληραίνει τα νύχια στο εξωτερικό τους και τα κάνει εύκαμπτα στο εσωτερικό τους.
Το προϊόν βοηθά το νύχι να λυγίζει αλλά το εμποδίζει από το να σπάει.