Περιγραφή

Διορθωτικό στυλό για διόρθωση ατελειών στο βάψιμο με 3 ανταλλακτικές μύτες.