Πενσάκι επωνυχίων με επικάλυψη τιτανίου.

Απολυμαίνεται και αποστειρώνεται σε όλων των ειδών τους αποστειρωτές και κλιβάνους.