* Χρόνοι αποστείρωσης:
160°C / 60 λεπτά
180°C / 45 λεπτά
* Ρύθμιση Θερμοκρασίας έως 250°C
* Αντιστάσεις πάνω & κάτω
* Περιλαμβάνει δύο ταψάκια και δύο σχάρες
* Εξόντωση όλων των ιών (AIDS, Hπατίτιδα, Μύκητες κτλ)
* Ισχύς: 900 Watt
* 1 χρόνο εγγύηση